Letbanen buldrer videre men ikke uden protester

(læserbrev, Det Grønne Område, 10. nov. 2021)

Når jeg står på gaden med mit valgmateriale, bliver jeg konstant spurgt til min holdning til letbanen. Jeg må igen og igen fortælle, at jeg er led og ked af situationen. Vi konservative kæmpede intenst mod letbanen i alle instanser, fra Folketing til kommunalbestyrelse. Men vi fandt desværre ikke flertal til at undgå den. Der var politisk flertal for den.

Men hvad kan vi så gøre? Vi skal holde letbaneselskabet i ørerne – og der er nok at tage fat på: Projektet er dyrt (og det bliver helt sikkert dyrere),  miljøet lider skade, naboerne lider under anlæggelsen – og så er der ingen garanti for, at letbanen lever op til det lovede, når den står klar i 2025.

I forhold til det sidste, så viser seneste tests fra Odense letbane, at det bliver svært at overholde støjkravene. Og de seneste års erfaringer med letbanen i Århus giver os heller ikke forhåbninger om, at letbanen kommer til at leve op til det lovede.

Som det fremgår er der allerede grund til røde ører i letbaneselskabet og blandt de politikere der stemte for projektet. Jeg vil love, at vi konservative vil stå på borgernes side hele vejen og konstant gøre opmærksom på de (for) store omkostninger det her projekt har for mennesker, miljø og vores skønne by.